ชีวิตวัยรุ่น

รู้สึกยังไงกับการเปนวัยรุ่น

Pok
ผู้สร้างแบบสำรวจ
ในช่วงที่เปนวัยรุ่น...
ผู้ร่วมตอบแบบสอบถาม 6 คน
มันเหนื่อย
83.3 %
5
สุขใจ
16.7 %
1
ทุกข์ใจ
0 %
0