สังคม

ทดสอบ

Krittiya Jila
ผู้สร้างแบบสำรวจ
ผู้ร่วมลงชื่อสนับสนุน 2 / 2000 คน
0.10 %

คำอธิบาย

ทดสอบ

ผู้สนับสนุน

เข้าสู่ระบบเพื่อดูความคิดเห็น
อายุเฉลี่ยผู้สนับสนุน
ไม่ระบุ
50.00 %
1 - 15 ปี
0.00 %
16 - 18 ปี
0.00 %
19 - 22 ปี
0.00 %
23 - 25 ปี
50.00 %