เเพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ใช้เวลาด้วยมากที่สุดใน1วัน

Pricessspinku
ผู้สร้างแบบสำรวจ
3 คน
ทำแบบสอบถาม
2 ธ.ค. 20
ปิดการสำรวจแล้ว

เเพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ใช้เวลาด้วยมากที่สุดใน1วัน

เลือกได้ 1 ข้อ

ผลสำรวจตอนนี้

Facebook
33.3 %
1
Twitter
0 %
0
Instagram
0 %
0
Youtube
33.3 %
1
Line
0 %
0
Tiktok
33.3 %
1
Twitch
0 %
0

อายุเฉลี่ยผู้ร่วมทำแบบสอบถาม

ต่ำกว่า 15 ปี
0.00 %
16 - 18 ปี
33.33 %
19 - 22 ปี
0.00 %
23 - 25 ปี
66.67 %