ชีวิตวัยรุ่น

เเพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ใช้เวลาด้วยมากที่สุดใน1วัน

Pricessspinku
ผู้สร้างแบบสำรวจ
ผู้ร่วมตอบแบบสอบถาม 3 คน
Facebook
33.3 %
1
Twitter
0 %
0
Instagram
0 %
0
Youtube
33.3 %
1
Line
0 %
0
Tiktok
33.3 %
1
Twitch
0 %
0
อายุเฉลี่ยผู้ร่วมทำแบบสอบถาม
ต่ำกว่า 15 ปี
0.00 %
16 - 18 ปี
33.33 %
19 - 22 ปี
0.00 %
23 - 25 ปี
66.67 %