ทดสดสอบ

อ. คิ้ว
ผู้สร้างแบบสำรวจ
1 คน
ทำแบบสอบถาม
10 ธ.ค. 20
ปิดการสำรวจแล้ว

คำอธิบาย

ทดสอบการตั้งแบบสำรวจ

ทดสดสอบ

เลือกได้ 1 ข้อ

ผลสำรวจตอนนี้

ใช้ได้ดี
100.0 %
1
ต้องปรับปรุง
0 %
0

อายุเฉลี่ยผู้ร่วมทำแบบสอบถาม

ไม่ระบุ
100.00 %
1 - 15 ปี
0.00 %
16 - 18 ปี
0.00 %
19 - 22 ปี
0.00 %
23 - 25 ปี
0.00 %