ทดสอบอีกรอบนะจ๊ะ

พิกุลทอง
ผู้สร้างแบบสำรวจ
5 คน
ทำแบบสอบถาม
31 ธ.ค. 20
ปิดการสำรวจแล้ว

คำอธิบาย

อะไรต่างๆนาๆบลาๆว่าไป

ทดสอบอีกรอบนะจ๊ะ

เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ

ผลสำรวจตอนนี้

อิอิ
42.9 %
3
อุอุ
42.9 %
3
อะอะ
0 %
0
กิกิ
0 %
0
กะกะ
0 %
0
กากา
14.3 %
1

อายุเฉลี่ยผู้ร่วมทำแบบสอบถาม

ไม่ระบุ
60.00 %
1 - 15 ปี
0.00 %
16 - 18 ปี
0.00 %
19 - 22 ปี
0.00 %
23 - 25 ปี
40.00 %