ให้มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ไม่ต้องไปโรงเรียน

Chocolate
ผู้สร้างแบบสำรวจ
0 คน
ทำแบบสอบถาม
1 ส.ค. 21
จะปิดการสำรวจ
ในภาวะสถานการณ์โรคระบาด อยากทราบว่าเพื่อน ๆ มีความคิดเห็นอย่างไรบ้างกับการที่ต้องมีการเรียนแบบออนไลน์