ให้มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ไม่ต้องไปโรงเรียน

Chocolate
ผู้สร้างแบบสำรวจ
0 คน
ทำแบบสอบถาม
31 ก.ค. 21
จะปิดการสำรวจ

คำอธิบาย

ในภาวะสถานการณ์โรคระบาด อยากทราบว่าเพื่อน ๆ มีความคิดเห็นอย่างไรบ้างกับการที่ต้องมีการเรียนแบบออนไลน์

ให้มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ไม่ต้องไปโรงเรียน

เลือกได้ 1 ข้อ

ผลสำรวจตอนนี้

เห็นด้วย
0 %
0
ไม่เห็นด้วย
0 %
0