ใช้เวลาในการเดินทางไปถึงโรงเรียนเป็นเวลาเท่าไร

Chocolate
ผู้สร้างแบบสำรวจ
0 คน
ทำแบบสอบถาม
31 พ.ค. 21
จะปิดการสำรวจ

คำอธิบาย

เพื่อน ๆ ใช้เวลาในการเดินทางไปโรงเรียนเป็นระยะเวลาเท่าไร

ใช้เวลาในการเดินทางไปถึงโรงเรียนเป็นเวลาเท่าไร

เลือกได้ 1 ข้อ

ผลสำรวจตอนนี้

น้อยกว่า 20 นาที
0 %
0
น้อยกว่า 40 นาที
0 %
0
มากกว่า 1 ชั่วโมง
0 %
0
ไม่แน่นอน
0 %
0