อื่นๆ

จะเอาแมวจรมาเลี้ยงหรือซื้อแมวมาเลี้ยงดี?

PodJaaaa
ผู้สร้างแบบสำรวจ
เราอยากเลี้ยงแมว แต่ไม่แน่ใจว่าจะซื้อแมวดีไหม หรือเอาแมวที่หาบ้านมาเลี้ยงดี?
ผู้ร่วมตอบแบบสอบถาม 3 คน
ซื้อ
0 %
0
รับมาเลี้ยง
100.0 %
3