การเรียน

ใน 1 ปี คุณจ่ายเงินให้ติวเตอร์กี่บาท

Hong Wong
ผู้สร้างแบบสำรวจ

คำอธิบาย

เรียนในโรงเรียนยังไม่พอ ต้องเรียนพิเศษด้วย ไม่งั้นกลัวสอบไม่ติด ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้ติวเตอร์ก็ไม่น้อย เพื่อนๆจ่ายเงินให้ติวเตอร์ปีละประมาณกี่บาท
ผู้ร่วมตอบแบบสอบถาม 4 คน
น้อยกว่า 20,000 บาท
25.0 %
1
20,000 - 50,000 บาท
50.0 %
2
50,000 - 100,000 บาท
0 %
0
มากกว่า 100,000 บาท
25.0 %
1