Open quote image
ส่งเสียงสะท้อน
ความคิดเห็นของพวกเรา
Close quote image

ร่วมส่งเสียงของวัยรุ่น

พื้นที่เฉพาะของพวกเรา ที่สามารถ
แสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่
สร้างแบบสำรวจของคุณ
การเรียน

ลงชื่อสนับสนุนการแต่งกายชุดไปรเวทไปโรงเรียนได้

0 คนทำแบบสอบถาม
อีก 1 ปี จะปิดการสำรวจ
การเรียน

ใช้เวลาในการเดินทางไปถึงโรงเรียนเป็นเวลาเท่าไร

0 คนทำแบบสอบถาม
อีก 1 ปี จะปิดการสำรวจ
การเรียน

ให้มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ไม่ต้องไปโรงเรียน

0 คนทำแบบสอบถาม
อีก 1 ปี จะปิดการสำรวจ
อื่นๆ

ทดสอบอีกรอบนะจ๊ะ

5 คนทำแบบสอบถาม
อีก 2 ปี จะปิดการสำรวจ
อื่นๆ

test

1 คนทำแบบสอบถาม
อีก 2 ปี จะปิดการสำรวจ
อื่นๆ

ทดสดสอบ

1 คนทำแบบสอบถาม
อีก 2 ปี จะปิดการสำรวจ
สังคม

โหลๆ test

2 คนทำแบบสอบถาม
อีก 2 ปี จะปิดการสำรวจ
ชีวิตวัยรุ่น

เเพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ใช้เวลาด้วยมากที่สุดใน1วัน

3 คนทำแบบสอบถาม
อีก 2 ปี จะปิดการสำรวจ
สังคม

ทดสอบ

2 คนทำแบบสอบถาม
อีก 2 ปี จะปิดการสำรวจ
สุขภาพ

ทดสอบ

0 คนทำแบบสอบถาม
อีก 2 ปี จะปิดการสำรวจ

ผลสำรวจยอดนิยม

เสียงสะท้อนของพวกเราอาจเป็น
ส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลง
ดูผลสำรวจทั้งหมด
75%
จาก 8 คนที่ส่งเสียง
เห็นด้วย
กับ คนที่รักเราสิ เราจะได้รับการดูแลอย่างดี
ใน คนที่เรารักหรือคนที่รักเรา
60%
จาก 5 คนที่ส่งเสียง
เห็นด้วย
กับ อยู่หอ
ใน ปีใหม่ไปไหน
50%
จาก 4 คนที่ส่งเสียง
เห็นด้วย
กับ 20,000 - 50,000 บาท
ใน ใน 1 ปี คุณจ่ายเงินให้ติวเตอร์กี่บาท
67%
จาก 3 คนที่ส่งเสียง
เห็นด้วย
กับ ออกไปอยู่หอนอกดีกว่าเย๊อะ
ใน อยู่หอใน หรือออกไปอยู่หอนอก อันไหนดีกว่ากัน
100%
จาก 1 คนที่ส่งเสียง
เห็นด้วย
กับ ทุกสัปดาห์
ใน กลับบ้านตจว.กันบ่อยแค่ไหน
60%
จาก 5 คนที่ส่งเสียง
เห็นด้วย
กับ ทะเล
ใน เที่ยวทั้งที ทริปทะเล หรือ น้ำตก ดี
100%
จาก 3 คนที่ส่งเสียง
เห็นด้วย
กับ รับมาเลี้ยง
ใน จะเอาแมวจรมาเลี้ยงหรือซื้อแมวมาเลี้ยงดี?
100%
จาก 2 คนที่ส่งเสียง
เห็นด้วย
กับ อืม ก็เฉยๆนะ อย่างไรก็ได้
ใน เรียนหนังสือวันละหลายวิชา มากไปหรือไม่สำหรับเรา?
83%
จาก 6 คนที่ส่งเสียง
เห็นด้วย
กับ มันเหนื่อย
ใน รู้สึกยังไงกับการเปนวัยรุ่น

ร่วมส่งเสียงสะท้อนความคิดเห็น
ของเด็กและเยาวชนแต่ละพื้นที่

ร่วมสมัครสมาชิกเพื่อแสดงความคิดเห็นของวัยรุ่น
เพราะเสียงสะท้อนของพวกเราอาจเป็นส่วนหนึ่ง
ในการเปลี่ยนแปลง
สมัครสมาชิก

เครือข่ายเด็กและเยาวชน

รวบรวมเครือข่ายเด็กและเยาวชนจาก
ทั่วประเทศให้เข้าถึงได้ง่าย และทั่วถึง
icon youthpoll network group เครือข่ายเด็กและเยาวชน