ชีวิตวัยรุ่น

ปีใหม่ไปไหน

ntybpd
ผู้สร้างแบบสำรวจ

คำอธิบาย

อยากเช็คเสียงวัยรุ่นว่ามีแผนปีใหม่ยังไง จะไปไหนกันบ้าง เพื่อนำไปออกแบบแคมเปญปีใหม่ให้เหมาะสม
ผู้ร่วมตอบแบบสอบถาม 5 คน
อยู่หอ
60.0 %
3
กลับบ้าน/อยู่บ้าน
20.0 %
1
ไปเที่ยวต่างจังหวัด
20.0 %
1