ความรัก

คนที่เรารักหรือคนที่รักเรา

Datchee
ผู้สร้างแบบสำรวจ

คำอธิบาย

เราจะเลือกใครระหว่างคนที่เรารักกับคนที่รักเรา
ผู้ร่วมตอบแบบสอบถาม 8 คน
คนที่เรารักอยู่แล้ว. ถ้าใจเรารักยังไงเราก็รัก
25.0 %
2
คนที่รักเราสิ เราจะได้รับการดูแลอย่างดี
75.0 %
6