อื่นๆ

ทดสอบอีกรอบนะจ๊ะ

พิกุลทอง
ผู้สร้างแบบสำรวจ

คำอธิบาย

อะไรต่างๆนาๆบลาๆว่าไป
ผู้ร่วมตอบแบบสอบถาม 5 คน
อิอิ
42.9 %
3
อุอุ
42.9 %
3
อะอะ
0 %
0
กิกิ
0 %
0
กะกะ
0 %
0
กากา
14.3 %
1
อายุเฉลี่ยผู้ร่วมทำแบบสอบถาม
ไม่ระบุ
60.00 %
1 - 15 ปี
0.00 %
16 - 18 ปี
0.00 %
19 - 22 ปี
0.00 %
23 - 25 ปี
40.00 %